אדריכלות : נויימן חיינר אדריכלים | 500 מ"ר

צלם : עמית גושר