אדריכלות : ישראלביץ אד' | 600 מ"ר

צלם - עודד סמדר