אדריכלות : טלי ארינוס | קנין מונטרו אד'

צלם - שי גיל