אדריכלות: דובי וויט 1500 | מ"ר

צלם : איתי סקולסקי