אדריכלות : דו אדריכלים | 1270 מ"ר

צלם | עמית גירון   / תם יערי  /  עודד סמדר