אדריכלות : טל שפיגלמן | 1000 מ"ר

צלם | עמית גירון