אד : אושרי אבירם -דנה קושמירסקי | 680 מ"ר

צלם : איתי סיקולסקי