אדריכלות : נסטור סנדבנק | 2970 מ"ר

צלם : איתי סקולסקי