אדריכלות: גל-אור פישבון 790 | מ"ר

צלם : עמית גירון