אדריכלות: ז'אק ויניצקי | 2900 מ"ר

צלם - עמית גירון