אדריכלות : אילן פיבקו 1000 | מ"ר

צלם |  איתי סיקולסקי